Feeds:
Posts
Comments

Archive for the ‘General’ Category

Daripada Aishah r.a. :

“Bahwa Junjungan Nabi s.a.w. apabila ia berbaring di tempat tidurnya pada tiap-tiap malam, Ia menghimpunkan dua tapak tangannya kemudian ia hembuskan [Yakni: meludah dengan tidak ber air ludah] pada keduanya dan membaca

(Bismillaahir Rahmaanir Rahiim)

( Qul huwallaahu ahad. Allaahush-shamad. Lam yalid wa lam yuulad walam yakul lahuu kufuwan ahad) dan

(Bismillaahir Rahmaanir Rahiim)

(Qul a’uudzu birabbil falaq. Min syarri maa khalaq, Wamin syarri ghaasiqin idzaa waqab. Wamin syarrin naffaatsaati fil ‘ uqad, Wamin syarri haasidin idzaa hasad.) dan

(Bismillaahir Rahmaanir Rahiim)

(Qul a’uudzu birabbin naas, Malikin naas, Ilaahin naas, Min syarril waswaasil Khannaas, Al-ladzii yuwaswisu fii shuduurin naas. Minal jinnati wan naas.)

pada keduanya kemudian menyapu seberapa dapat daripada badannya; Ia mulai dengan menyapu keduanya atas kepalanya dan mukanya dan yang di hadapan daripada badannya. Di perbuatnya yang demikian itu sebanyak tiga kali.”

Menurut hadis ini nyatalah bahwa hembusan atau ludahan pada dua tapak tangan itu adalah di buatnya sebelum membaca tiga surah-surah tersebut. Akan tetapi menurut riwayat yang lain pula bahwa hembusan atau ludahan pada keduanya itu adalah sesudah membaca, dan perbuatan yang semacam ini adalah lebih sempurna.

Adapun banyak bacaan menurut hadis tersebut zahirnya adalah sekali sahaja. Setelah habis beliau membacanya maka di sapukanlah dengan kedua tapak tangannya ke atas lembaganya. Beliau mulakan dengan menyapu ke atas kepalanya kemudian mukanya, lalu menurun menyapu badannya yang di hadapan; iaitu dadanya dan yang berdekatan dengannya. Perbuatan beliau yang demikian itu tiga kali.(**)

(**)Bolehjadi – kata petunjuk itu- kembali kepada perbuatan menyapu sahaja, maka ber ertilah membaca ke tiga-tiga surah itu sekali. Dan bolehjadi kalimah tersebut menunjukkan kepada kesemua perbuatan, iaitu  menghimpun dua tapak tangan dan membaca surah, menyapu. Inilah yang lebih utama, sesuai dengan riwayat yang mengatakan tiga kali baca.

Advertisements

Read Full Post »

Daripada Ibni Mas’ud, berkata Ia : Bersabda Junjungan Nabi s.a.w.:

“Barangsiapa yang membaca dua ayat daripada akhir surah Al-Baqarah pada malam hari nescaya mencukupi keduanya akan dia.”

Adapun dua ayat tersebut ialah :

1. Firman Allah Ta’ala : ( Aamanar rasuulu bimaa unzila llaihi mir rabbihi wal muminuun. Kullun aamana billaahi wamalaaikatihi wakutubihii warusulihii laa nufarriqu baina ahadim mir rusulihii waqaaluu sami’naa wa atha’naa ghufraanaka rabbanaa wailaikal mashiir).

  285. Rasulullah telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, dan juga orang-orang yang beriman; semuanya beriman kepada Allah, dan Malaikat-malaikatNya, dan Kitab-kitabNya, dan Rasul-rasulNya”. Mereka berkata lagi: “Kami dengar dan kami ta’at. (Kami pohonkan) keampunanMu wahai Tuhan kami, dan kepadaMu jualah tempat kembali”.

  2. ( Laa yukallifullaahu nafsan illaa wus’ahaa lahaa maa kasabat wa’alaihaa maktasabat. Rabbanaa laa tu aakhiznaa in nasiinaa au akhtha-naa, rabbanaa walaa tahmil ‘alainaa ishran kamaa hamal tahuu ‘alal ladziina min qablinaa. Rabbanaa walaa tuhammilnaa maa laa thaaqata lanaa bih. Wa’fu ‘annaa waghfir lanaa warhamnaa, anta maulanaa fanshurnaa alal qaumil kaafiriin.)

   286. Allah tidak memberati seseorang melainkan apa yang terdaya olehnya. Ia mendapat pahala kebaikan yang di usahakannya, dan ia juga menanggung dosa kejahatan yang diusahakannya. (Mereka berdo’a dengan berkata): “Wahai Tuhan kami! Janganlah Engkau mengirakan kami salah jika kami terlupa atau kami tersalah. Wahai Tuhan kami! Janganlah Engkau bebankan kepada kami bebanan yang berat sebagaimana yang telah Engkau bebankan kepada orang-orang yang terdahulu daripada kami. Wahai Tuhan kami! Janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak terdaya memikulnya. Dan ma’afkanlah kesalahan kami, serta ampunkanlah dosa kami, dan berilah rahmat kepada kami. Engkaulah Penolong kami; oleh itu, tolonglah kami untuk mencapai kemenangan terhadap kaum-kaum yang kafir”.

   Surah Al-Baqarah (Ayat 285-286)

   Makna mencukupi keduanya bagi sesiapa yang membacanya ialah mencukupi kepadanya daripada melakukan ibadah pada malam hari, atau daripada melakukan bacaan Al-Qur’an, ataupun dapat menolak keduanya kejahatan dan bencana syaitan atau manusia dan jin, atau mencukupi untuk menambah kekuatan iqtikadnya, kerana dua ayat itu ada mengandungi makna iman dan amal secara ringkas.

   Read Full Post »

   Daripada Aishah r.a. daripada junjungan Nabi s.a.w., sabdanya; Bandingan orang yang membaca Al-Qur’an dan ia hafaz- iaitu memeliharanya, meng elok bacaannya – adalah bersama-sama malaikat, iaitu bersama malaikat yang menulis Al-Qur’an daripada Luh-Mahfuz atau bersama malaikat yang menulis amalannya. Ini menunjukkan betapa tinggi martabatnya.

   Dan bandingan orang yang membaca Al-Qur’an dan ia membacanya dengan cermat dan hati-hati, supaya jangan tersalah, pada hal bersangat payah keatasnya – kerana ketiadaan hafaznya atau kurang mahirnya – maka baginya dua pahala.

   Kesimpulannya: Orang yang membaca Al-Qur’an itu tidaklah sia-sia, lebih-lebih orang yang mengerti apa yang di bacanya maka lebih pula balasan pahala di atas bacaannya itu.

   Read Full Post »

   long-island-bahamas

   Setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan ke hadrat Ilahi atas segala semua nikmat dan rezeki yang telah di berikan di sepanjang tahun 1429H /2008M. Semoga tahun ini, 1430H / 2009M membawa lebih banyak kebaikan di dalam kehidupan yang sementara ini. Kita semua, masing-masing mempunyai matlamat dan hala tuju sendiri. Apa pun yang hendak di capai dalam hidup ini, janganlah kita lupa tentang matlamat sebenar untuk apa kita di ciptakan oleh Tuhan dan hidup di dunia ini. Haruslah kita sentiasa bersifat Ikhlas, iaitu mengesakan (mentauhidkan) Allah s.w.t. melalui qasad (niat) dalam beribadah. Melakukan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang di larang. Kejayaan yang ingin diraih bukan bermatlamat duniawi semata-mata, tetapi yang lebih penting ialah untuk memenuhi tuntutan fardhu kifayah. Jadi lah seorang muslim yang boleh memberi sumbangan kepada pembangunan ummah sama ada dari segi keilmuan, kemahiran, kepakaran, kebendaan atau sebagainya. Semoga kehidupan semua kaum muslimin berada dalam keadaan sempurna dan menepati ajaran al-Quran dan al-Sunnah. Insya’Allah.

   Read Full Post »

   Pada tahun 1986, saya dan bersama-sama sahabat yang sama-sama belajar di Matrikulasi Universiti Sains Malaysia, merancang untuk mendaki Gunung Ledang yang terletak di Melaka pada cuti semester.

   Saya berasal dari Tampin, Negeri Sembilan. Sedangkan sahabat-sahabat saya yang lain berasal dari Negeri-negeri lain seperti Pulau-Pinang, Pahang, Terengganu, Johor dan Melaka . Kami sepakat untuk berkumpul pada hari yang sama di kaki gunung sebelum memulakan pendakian.

   Satu minggu sebelum bertolak ke sana, saya berkesempatan untuk melawat nenek(ibu kepada bapa) saya (kami memanggilnya atuk tudung) dan bercerita tentang cadangan saya dan kawan-kawan untuk mendaki Gunung Ledang pada minggu berikutnya.

   “Atuk tudung” saya (allahyarhamah) berketurunan suku Semelenggang, satu keturunan dari Dol Said, pahlawan Naning yang terkenal di negeri Melaka. Saya memang agak rapat dan manja dengan atuk sejak kecil. Atuk rajin bercerita tentang asal-usul keturunan sebelah keluarganya yang kebanyakannya adalah menjadi Raja/ Sultan dan Penghulu. Katanya, Undang Luak Johol yang pertama adalah moyang (perempuan) saya. Banyak rahsia dan ilmu peperangan saya perolehi dari atuk saya. Apa yang saya hendak ceritakan di sini bukanlah pasal keturunan saya atau ilmu peperangan tetapi misteri apa yang ada di Gunung Ledang yang di ceritakan oleh atuk saya.

   Ceritanya begini. Selepas zaman pemerintahan Jepun di Tanah Melayu, keluarga atuk saya juga tidak terkecuali mengalami kesusahan baik dari segi kewangan mahupun makanan. Pada waktu itu, adik (perempuan) kepada atuk saya telah bermimpi supaya mengunjungi Gunung Ledang untuk mengambil sedikit harta untuk di buat belanja. Adik perempuan atuk (allahyarhamah Tok Cik) saya merupakan seorang dukun atau bomoh pada waktu itu. Beliau telah pergi ke Gunung Ledang bersama-sama sahabatnya mengikut arah jalan sepertimana di tunjukkan di dalam mimpinya.

   Menurut kata atuk, puteri bunian di Gunung Ledang merupakan sahabat lama kepada allahyarhamah moyang saya, iaitu Undang Luak Johol yang pertama. Mungkin kerana itu, beliau berhajat untuk membantu keluarga atuk yang dalam kesusahan. Ketika di Gunung Ledang, Tok Cik telah di suruh untuk mengumpul dedaun kayu yang kering dan di bungkus di dalam kain sarung yang di bawa olehnya. Beliau kemudian di suruh membawa pulang bungkusan tersebut dengan syarat tidak boleh membukanya sehingga sampai di rumah. Sampai di rumah, apabila dibuka kain bungkusan tersebut, Tok Cik mendapati dedaun kering tersebut telah bertukar menjadi emas. Pelik bukan? tetapi menurut atuk, emas tersebut akan bertukar semula menjadi dedaun kering selepas masa lebih kurang tiga bulan selepas itu.

   Saya tidak tahu samada untuk percaya atau tidak dengan cerita (allahyarhamah) atuk. Tok Cik pun telah lama meninggal dunia, ketika saya masih belum lahir ke dunia ini lagi. Jadi, tiada siapa yang dapat mengesahkan cerita tersebut. Tetapi apa yang lebih menarik, adalah cerita atuk berkenaan ilmu allahyarhamah moyangnya yang boleh mengubah kayu-kayan menjadi emas pada zaman dahulu. Katanya, ilmu itu di perolehi ketika berada di Gunung Ledang. Malangnya, ilmu itu tidak di turunkan pada waris-warisnya. Rasanya lebih baik begitu, sedangkan masalah sakit “saka” yang menghantui keluarga saya pun masih menjadi masalah, apatah lagi kalau masih ada ilmu-ilmu tersebut pada waktu ini.

   Di pendekkan cerita, Alhamdulillah, saya selamat mendaki dan selamat pulang dari Gunung Ledang tanpa mengalami apa-apa cerita misteri di sana pada minggu berikutnya.

   Bimbang juga saya, kot-kot di culik oleh puteri Gunung Ledang pada waktu itu…….ahahaha…!

   Read Full Post »

   KUALA LUMPUR 28 April – Persidangan Penyelarasan Undang-Undang Syarak/Sivil Kali ke-18 sebulat suara berpendapat bahawa tidak ada keperluan bagi mereka yang bukan Islam memaklumkan kepada keluarga sebelum memeluk agama itu.

   Ketua Pengarah Jabatan Agama Islam (Jakim), Datuk Wan Mohamad Sheikh Abdul Aziz yang mempengerusikan persidangan berkenaan berkata, berdasarkan hukum syarak tidak ada nas mensyaratkan supaya seseorang yang ingin memeluk agama Islam perlu memaklumkan terlebih dahulu kepada keluarga mereka.

   “Ahli persidangan juga berpendapat tindakan memaklumkan keluarga diserahkan kepada kebijaksanaan individu yang ingin memeluk agama Islam itu sendiri.

   “Individu yang ingin memeluk Islam akan menentukan cara, bagaimana dan bila masa yang sesuai untuk memberitahu keluarganya,” katanya dalam kenyataan di sini hari ini.

   Tambah Wan Mohamad, peruntukan undang-undang sedia ada mengenai kemasukan Islam dan perkara berkaitan dengannya adalah mencukupi serta amalan sedia ada akan diteruskan.

   “Kaedah-kaedah pendaftaran, penjagaan dan pengajaran mualaf perlu digubal supaya lebih mantap dan berkesan,” katanya.

   Tambah beliau, berdasarkan hukum syarak, kewajipan dan tanggungjawab terhadap ibu bapa yang tidak memeluk agama Islam adalah tidak terhenti meskipun seseorang itu telah memeluk agama Islam.

   Sebelum ini, kerajaan mengumumkan untuk memperkenalkan satu peraturan baru mewajibkan mereka yang ingin memeluk agama Islam mengisytiharkan perkara itu secara terbuka bagi mengelak masalah pada kemudian hari.

   Perdana Menteri, Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi ketika membuat pengumuman berkenaan berkata, tindakan memeluk Islam yang dibuat secara senyap-senyap seperti diamalkan sebelum ini mengundang banyak masalah sehingga menyebabkan berlaku ketegangan kaum.

   Komen  :   Sebagai seorang muslim, Perdana Menteri sepatutnya merujuk kepada para Ulama’ dahulu sebelum membuat pengumuman sebab beliau bukan ahli dalam agama Islam. Jika tindakan memeluk Islam di isytiharkan kepada keluarga akan menyebabkan masalah besar kepada si pemeluk Islam. Telah ramai yang hilang nyawa  di bunuh dengan kejam dan di aniaya secara terang-terangan. Jangan lah di sebabkan takut hilang kuasa dan sokongan, ajaran agama yang sebenar di buang  tanpa rasa berdosa.  Walaupun kita seorang Raja, kita tetap hina di sisi  Allah s.w.t.  Al-Quran dan Hadith adalah rujukan utama  kita.

   Read Full Post »

   30/01/2008 5:51pm

   SHAH ALAM 30 Jan. – Bekas Mufti Selangor, Datuk Ishak Baharom, 80, meninggal dunia di Hospital Sungai Buloh tengah hari ini selepas hampir 21 jam dirawat di unit rawatan rapi (ICU) hospital berkenaan.

   Timbalan Pengarah Perubatan Hospital Sungai Buloh, Dr. Khalid Ibrahim berkata, Allahyarham meninggal dunia pada pukul 2.50 petang akibat pendarahan dalam kepala.

   Beliau telah dimasukkan ke hospital tersebut pada pukul

   6 petang semalam.

   Jenazah Allahyarham akan dikebumikan esok.

   Read Full Post »

   Older Posts »